Visszatérés a normál nézetbe

Portál

> Kezdőlap
> Köszöntő

Regöly

> Története
> Nevezetességek
> Egyház
> Térkép
> Településképi Arculati Kézikönyv
> 2022. év rendezési terv módosítás jóváhagyott anyaga

Intézmények

> Önkormányzat
  - Választás 2024
  - Rendeletek
  - Jegyzőkönyvek
  - Közérdekű adatok
  - Fejlesztések
  - Pályázatok
> Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal
  - Nyilvántartások
  - Közérdekű adatok
  - Nyomtatványok
  - Közbeszerzés
> Szociális
> Művelődési
> Oktatási-nevelési
> Egészségügyi
> eMagyarország pont

Temető térkép

Civil szervezetek

> Regölyért Egyesület
> Lovassport Egyesület
> Népdalkórus
> Sportegyesület
> Regölyi Veterán Találkozó
> Polgárőrség
> Horgászegyesület
> Vadásztársaság
> Skola Regum Alapítvány
> Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület

Vállalkozók

> Vállalkozók

Letöltések

> Kisbíró

Galéria

Szociális intézmény

Az intézmény neve: Tamási és Környéke Szociális Központ
Székhelye: 7090 Tamási. Rákóczi u. 1.
Intézményvezető: Szabadosné Vastag Edina
Regölyi telephely: 7193 Regöly, Rákóczi u. 2.
Telefon: 74/402-606

Az alapszolgáltatási központ az alábbi egységeket foglalja magába:

Házigondozás
Gondozónők:

Schmidt Sándorné, Tolnai Zoltánné, Vaszari Enikő

Telefon:  74/402-606
   
Családsegítés formája: Család és gyermekjóléti szolgálat
Ellátási terület: Regöly Község közigazgatási területe
Címe: 7193 Regöly, Rákóczi u. 2.

Családsegítő
neve, elérhetősége

Varga Józsefné, tel: 20/2179088

Ügyfélfogadás:

szerda: 08:00-15:00

Szolgáltatások: 

Családgondozás, életvezetési tanácsadás, szociális ügyintézés, segítő beszélgetés. Tájékoztatás a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint az egészségügyi ellátásokról, a helyben igénybe vehető ellátásokról.

   
Tanyagondnok: Szontág Árpád
Telefon:  20/5357174
Ágazati azonosító: S0017927
Ellátottjogi képviselő: Kávási Brigitta
Telefon: 06-20-489-9579